GAMENERD.PL

CD Projekt Red – Sapkowski żąda 60 milionów

CD Projekt Red – Sapkowski żąda 60 milionów

Andrzej Sapkowski uznał, że umowa zawarta pomiędzy nim a CD Projekt Red z perspektywy czasu jest dla niego krzywdząca.

Jeszcze nie tak dawno społeczność graczy i miłośników fantastyki żyła słowami krytyki wypowiedzianymi przez Andrzeja Sapkowskiego na Pyrkonie odnośnie gier z uniwersum Wiedźmina. Teraz autor poszedł dalej. Znacznie dalej.

W opublikowanym dziś przez CD Projekt Red Raporcie bieżącym nr 15/2018 firma informuje, ze 1 października wpłynęło do niej pismo od pełnomocnika Pana Sapkowskiego. Z jego treści wynika, iż Pan Andrzej Sapkowski w dniu 8 sierpnia tego roku podpisał pełnomocnictwo. Na jego mocy radca prawny wzywa CD Projekt Red do wypłacenie należnego udziału w zyskach. Wnioskowana kwota to 60 mln zł.

Za podstawę prawną tego działania radca podaje artykuł 44 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych:

[quote style=”1″ author=”Dz.U.2018.0.1191 t.j. – Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych”]Rażąca dysproporcja między wynagrodzeniem twórcy a korzyściami nabywcy autorskich praw majątkowych lub licencjobiorcy

W razie rażącej dysproporcji między wynagrodzeniem twórcy a korzyściami nabywcy autorskich praw majątkowych lub licencjobiorcy, twórca może żądać stosownego podwyższenia wynagrodzenia przez sąd.[/quote]
CD Projekt Red w tym samym Raporcie ustosunkowuje się do wezwania jak i do samej kwoty:
[quote style=”1″ author=”CD Projekt Red – Raport bieżący Nr 15/2018″]W ocenie Spółki żądania są bezpodstawne zarówno co do zasady, jak i wysokości. Spółka w sposób ważny i zgodny z obowiązującymi przepisami, nabyła prawa do utworów Pana Andrzeja Sapkowskiego, m.in. w zakresie niezbędnym do wykorzystania ich w ramach tworzonych przez Spółkę gier, regulując uzgodnione w umowach wynagrodzenia.Wolą Spółki jest utrzymywanie dobrych relacji z autorem dzieł, które stały się inspiracją dla twórczości zespołu Studia CD PROJEKT RED. W związku z tym, Zarząd Spółki dołoży szczególnych starań w celu polubownego rozwiązania sprawy, jednakże rozwiązanie takie winno szanować wcześniej uzgodnione intencje stron i zawarte umowy.

Ze względu na osobę wnoszącego żądanie, Spółka uznaje fakt otrzymania wezwania za spełniający przesłanki istotności.[/quote]

 

Wygląda na to, że Pan Andrzej może liczyć na dodatkowe wynagrodzenie od CD Projekt Red. Wybraną przez niego drogę komunikacji z firmą CD Projekt Red pozostawiamy bez komentarza. Treść wezwania Pana Sapkowskiego można obejrzeć TUTAJ.

Czekamy na rozwój wydarzeń.